دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
پنجشنبه 28 شهریور 1398
تصاویر خبری
برنامه حضور اعضای "شبکه مشاوران پارک" جهت ارائه مشاوره به واحد های فناور مستقر
تقویم آموزشی شش ماه اول سال 1398
مرکز رشد واحدهای فناور،شماره تماس 32250322-32250321
  • برنامه حضور اعضای "شبکه مشاوران پارک" جهت ارائه مشاوره به واحد های فناور مستقر
  • مرکز رشد واحدهای فناور،شماره تماس 32250322-32250321


آخرین اخبار
برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر (شهریور ماه98)
دوشنبه، 04 شهریور 1398 - 02:46
هسته/واحدهای فناور مستقر که تمایل به استفاده از مشاوره تخصصی در شهریور ماه 1398 دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود). این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است: 1- مباحث مالیت بر درآمد ......................................................چهارشنبه 1398/06/20   2- قوانین تامین اجتماعی و بیمه اعضای تیم کاری....................... ...
برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر (مرداد ماه98)
شنبه، 05 مرداد 1398 - 04:02
هسته/واحدهای فناور مستقر که تمایل به استفاده از مشاوره تخصصی در مرداد ماه 1398 دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود). این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است: 1- قوانین گمرکی /صادرات /واردات.............................................. شنبه 1398/05/19 (اتاقA)    2- قوانین تامین اجتماعی و بیمه اعضای تیم کاری...................
برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر (تیرماه98)
یکشنبه، 02 تیر 1398 - 20:10
هسته/واحدهای فناور مستقر که تمایل به استفاده از مشاوره تخصصی در تیرماه 1398 دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود). این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است: 1- ثبت شرکت اصول و کلیات................................................... سه شنبه 1398/04/18 2- مباحث مالیت بر درآمد ......................................................چهارشنبه 1398...
تقویم آموزشی شش ماهه اول سال 1398
شنبه، 11 خرداد 1398 - 00:41
  دوره های  آموزشی شش ماهه اول سال 98  ویژه هسته/واحد های مستقر در دوره رشد مقدماتی و رشد طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد.  لذا با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته و محدودیت تعداد شرکت کنندگان، پیش از حضور با کارشناسان مرکز رشد(32250322-32250321) هماهنگی لازم را بعمل آورید. الف - روندها و ابرروندهای کارآفرینی             شنبه98/03/18 (مخاط...
برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر (خردادماه98)
شنبه، 04 خرداد 1398 - 02:55
دوستانی که تمایل به استفاده از مشاوره تخصصی در خرداد ماه 1398 دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود). این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است: ۱- قوانین گمرکی /صادرات /واردات..............................................شنبه 1398/03/18 2- قوانین تامین اجتماعی و بیمه اعضای تیم کاری....................... شنبه 1398/03/18 3- امور حسابداری...................
 برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر   (اردیبهشت98)
شنبه، 07 اردیبهشت 1398 - 23:49
دوستانی که تمایل به استفاده از مشاوره تخصصی در اردیبهشت ماه 1398 دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود).این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است:۱- مباحث مالیات بر درآمد..............................................چهارشنبه 1398/02/182-قوانین گمرکی/صادرات/ واردات....................................شنبه 1398/02/213- قوانین تامین اجتماعی و بیمه اعضای تیم کاری.....
 برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر( بهمن97)
شنبه، 06 بهمن 1397 - 20:23
دوستانی که تمایل به استفاده از مشاوره تخصصی در بهمن ماه 1397 دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود). این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است: ۱- ثبت شرکت, اصول و کلیات..................................شنبه 1397/11/13 ۲-اخذ مجوزها, فرآیندها و  ...................................یکشنبه 1397/11/14 ۳-قوانین تامین اجتماعی و بیمه اعضای تیم کاری....پنجشنبه...
  برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر( دیماه 97)
شنبه، 01 دی 1397 - 21:06
دوستانی که تمایل به استفاده از مشاوره تخصصی در دی ماه 1397 دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود). این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است: ۱- ثبت شرکت, اصول و کلیات...............................شنبه 1397/10/22 ۲-اخذ مجوزها, فرآیندها و  ................................یکشنبه 1397/10/23 ۳-قوانین تامین اجتماعی و بیمه اعضای تیم کاری..دوشنبه 1397/10/24...
 برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر( آذرماه 97)
یکشنبه، 04 آذر 1397 - 12:21
 دوستانی که تمایل به استفاده از مشاوره تخصصی در آذرماه 1397 دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود). این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است: ۱- ثبت شرکت, اصول و کلیات...............................شنبه 1397/9/17 ۲-اخذ مجوزها, فرآیندها و  ................................یکشنبه 1397/9/18 ۳-قوانین تامین اجتماعی و بیمه اعضای تیم کاری..دوشنبه 1397/9...
 برنامه حضور اعضای باشگاه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای فناور مستقر( آبانماه 97)
چهارشنبه، 16 آبان 1397 - 04:10
از آنجایی که باشگاه مشاوران پارک فعالیت خود را از مهرماه ۹۷ آغاز کرده است,دوستانی که تمایل به استفاده از مشاوره دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود). این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است: ۱- ثبت شرکت, اصول و کلیات...............................شنبه 1397/8/19 ۲-اخذ مجوزها, فرآیندها و  ................................یکشنبه 1397/8/20 ۳-قوانین تام...
برنامه حضور اعضای باشگاه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای  فناور مستقر( مهرماه 97)
ﺳﻪشنبه، 03 مهر 1397 - 22:43
از آنجایی که باشگاه مشاوران پارک فعالیت خود را از مهرماه ۹۷ آغاز کرده است,دوستانی که تمایل به استفاده از مشاوره دارند طبق برنامه اعلام شده اقدام نمایند(جلسات به صورت تکنفره برگزار میشود). این برنامه شامل مشاوره در زمینه های زیر است: ۱- ثبت شرکت, اصول و کلیات...............................شنبه 1397/7/21 ۲-اخذ مجوزها, فرآیندها و  ................................یکشنبه 1397/7/22 ۳-قوانین تام...
برگزاری دوره های آموزشی در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر
شنبه، 17 شهریور 1397 - 00:46
از برنامه های تقویم آموزشی تدوین شده پارک علم وفناوری و در جهت تبیین مفاهیم سرمایه گذاری دوره های آموزشی  تامین مالی جمعی Crowdfunding و آشنایی با نهادها و روشهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا و صندوقهای سرمایه گذاری خطر پذیر در مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد.
برگزاری دوره های آموزشی
شنبه، 17 شهریور 1397 - 00:33
از برنامه های تقویم آموزشی تدوین شده پارک علم وفناوری دوره های آموزشی روابط عمومی در کسب و کارهای نوپا و  آشنایی با اصول و تکنیکهای قیمت گذاری برگزار شد. این کارگاه های آموزشی با حضور اساتید مدعو از شبکه پژوهش اصفهان   و ویژه واحدهای مستقر در دوره رشد برگزار گردید.
نشست دورهمی فناورانه در مرکز رشد برگزار شد
شنبه، 17 شهریور 1397 - 00:20
در جهت بستر سازی فناوری و ایجاد شبکه های فناوری، نشست دورهمی هسته/ واحدهای مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد. در این نشست که با هدف بهبود روحیه کار گروهی و شناخت نقاط قوت و ضعف هسته های فناور  تشکیل شد، سه واحد فناور مستقر در پارک علم و فناوری  تجربیات خود را در اختیار سایر گرو هها قرار دادند. 
با حضور معاون رئیس جمهور در چهارمحال و بختیاری از محصول فناور ساخته شده در مرکز رشد واحدهای فناور  رونمایی شد
شنبه، 17 شهریور 1397 - 00:09
محصول فناور ساخته شده در مرکز رشد پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور رونمایی شد. روز دوشنبه ۲۹ مرداد ۹۷ و در آیینی با حضور سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در شهرکرد، از محصول فناور ساخته شده در پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری رونمایی شد.  محصول پرینتر تولید محفظه قالب‌های ماسه‌ای برای ریخته گری ت...
صفحه 1 از 4ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  بعدی   انتها   
اعلانات
14
دورره آموزشی " تکنیک های قیمت گذاری"
تکنیک های قیمت گذاری محور های آموزش: * مراحل قبل از اجرای قیمت گذاری * مراحل قیمت گذاری * هنر قیمت گذاری *نگاه استراتژیک به قیمت تمام شده * لایه...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
14
دوره آموزشی " استراتژی توسعه کسب وکار "
استراتژی توسعه کسب و کار محورهای آموزش:  *مبانی مدیریت استراتژیک *استراتژی و جایگاه آن *آشنایی با استراتژی های توسعه داخلی *آشنایی با استرات...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
 
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
06
کارگاه آموزشی اصول حسابداری بهای تمام شده
از سری دوره های تقویم آموزشی کارگاه اصول حسابداری بهای تمام شده ویژه واحدهای مستقر در سال دوم و سوم دوره رشد در تاریخ های چهارشنبه دوم و نهم مردادماه ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
29
قوانین: - هر فرد (نماینده هسته/واحد) می تواند در هر نوبت 1 جلد کتاب را به مدت یک هفته به امانت ببرد - امانت گيرنده موظف است مواد امانتي را با د...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
12
کارگاه آموزشی استراتژی ورود به بازار
از سری دوره های تقویم آموزشی کارگاه استراتژی ورود به بازار ویژه واحدهای مستقر در سال اول دوره رشد در تاریخ یک شنبه شانزدهم تیرماه سال هزار و سیصد و نو...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
03
دوره آموزشی از اختراع و ایده پردازی تا کسب و کار
دوره آموزشی از اختراع و ایده پردازی تا کسب و کار محورهای دوره: *راه های کسب درآمد از اختراعات *جایگاه و اهمیت ثبت اختراعات در یک کسب و کار ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
01
فرآیند STP در بازاریابی کسب و کار نوپا
زمان برگزاری: چهارشنبه 5 تیر 1398 ،    ساعت 8:30 لغایت 12:30 محل برگزاری: سالن جلسات مرکز رشد واحدهای فناور پارک   ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
25
صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی استان چهارمحال و بختیاری در راستای حمایت از تولید و اشتغال، در نظر دارد به طرح های در مرحله تجاری سازی دارای توجیه فنی،...

[خواندن ادامه خبر...]

تسهیلات ارزان قیمت, صندوق پژوهش و فناوری
در گروه: اطلاعیه
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
19
نشست انتقال تجربه : من کارآفرین؟؟؟؟
از سری دوره های تقویم آموزشی، نشست انتقال تجربه با عنوان  "من کارآفرین؟؟؟؟ " ویژه هسته/واحدهای فعال در زمینه "فناوری اطلاعات و مهندسی نرم اف...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
صفحه 1 از 8ابتدا   قبلی   [1]  2  3  4  5  6  7  8  بعدی   انتها   
همایش ها
نظرسنجی
شعار سال
سامانه ایده شو
پیوند ها

 

سامانه ها