دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
شنبه 30 شهریور 1398
مشاهده خبر
شنبه 17 شهریور 1397
تعداد بازدید: 2783
تعداد نظرات: 170

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر
از برنامه های تقویم آموزشی تدوین شده پارک علم وفناوری و در جهت تبیین مفاهیم سرمایه گذاری دوره های آموزشی 

تامین مالی جمعی Crowdfunding و آشنایی با نهادها و روشهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا و صندوقهای سرمایه گذاری خطر پذیر در مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد.

تصاویر
  • برگزاری دوره های آموزشی در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر