دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
یکشنبه 27 آبان 1397
مشاهده خبر
شنبه 17 شهریور 1397
تعداد بازدید: 201
تعداد نظرات: 18

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر

برگزاری دوره های آموزشی در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر
از برنامه های تقویم آموزشی تدوین شده پارک علم وفناوری و در جهت تبیین مفاهیم سرمایه گذاری دوره های آموزشی 

تامین مالی جمعی Crowdfunding و آشنایی با نهادها و روشهای تامین مالی کسب وکارهای نوپا و صندوقهای سرمایه گذاری خطر پذیر در مرکز رشد واحدهای فناور برگزار شد.

تصاویر
  • برگزاری دوره های آموزشی در زمینه سرمایه گذاری خطر پذیر