دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
دوشنبه 04 شهریور 1398
مشاهده خبر
شنبه 11 خرداد 1398
تعداد بازدید: 372
تعداد نظرات: 7

تقویم آموزشی شش ماهه اول سال 1398

تقویم آموزشی شش ماهه اول سال 1398

 

دوره های  آموزشی شش ماهه اول سال 98  ویژه هسته/واحد های مستقر در دوره رشد مقدماتی و رشد طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد. 

لذا با توجه به تقسیم بندی صورت گرفته و محدودیت تعداد شرکت کنندگان، پیش از حضور با کارشناسان مرکز رشد(32250322-32250321) هماهنگی لازم را بعمل آورید.


الف - روندها و ابرروندهای کارآفرینی   

         شنبه98/03/18 (مخاطبینهسته های دوره رشد مقدماتی)


ب -  فرآیند STP (بخش بندی /هدف گذاری/جایگاه یابی)دربازاریابی

  چهارشنبه 98/04/05 و  98/04/12 (مخاطبینهسته های  رشد مقدماتی)


پ -   استراتژی ورود به بازار    

  یکشنبه 98/04/16 (مخاطبینواحدهای سال اول رشد)


ج -اصول حسابداری بهای تمام شده       

    چهارشنبه 98/05/02 و چهارشنبه 98/05/09 (مخاطبینواحدهای سال اول و دوم رشد)


د -استراتژی توسعه کسب و کار 

چهارشنبه 98/05/16 (مخاطبینواحدهای سال دوم و سوم رشد)


ذ -تکنیکهای قیمت گذاری  

شنبه 98/05/19 (مخاطبین: واحدهای سال دوم و سوم رشد)


ر-تبلیغات/ روابط عمومی 

چهارشنبه98/06/6 و  98/06/13 (مخاطبینواحدهای سال دوم و سوم رشد)تصاویر
  • تقویم آموزشی شش ماهه اول سال 1398
  • تقویم آموزشی شش ماهه اول سال 1398