دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
شنبه 30 شهریور 1398
مشاهده خبر
شنبه 22 آبان 1395
تعداد بازدید: 17033
تعداد نظرات: 707

دوره آموزشی ثبت شرکت، آگهی تغییرات و نحوه انتقال سهام برگزار شد.

دوره آموزشی ثبت شرکت، آگهی تغییرات و نحوه انتقال سهام برگزار شد.
دوره آموزشی ثبت شرکت، آگهی تغییرات و نحوه انتقال سهام با حضور سرکار خانم نظری، رئیس ثبت شرکت های شهرکرد و جمعی از اعضا شرکت ها و واحدهای مستقر در پارک و مرکز رشد در روز پنجشنبه 95/8/20 در محل ساختمان پارک علم و فناوری واقع در چهار راه دروازه فارسان برگزار شد.
تصاویر
  • دوره آموزشی ثبت شرکت، آگهی تغییرات و نحوه انتقال سهام برگزار شد.