دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
چهارشنبه 27 تیر 1397
مشاهده خبر
17
واحدهای فناوری که خواستار همکاری در خصوص مدیریت مؤثر پدیده گرد و غبار خوزستان هستند درخواست خود را در قالب جدول زیر  نهایتا تا تاریخ 95/12/19 ارائه نمایند:ردیف

نام دانشگاه/ مرکز پژوهشی

نام پژوهشگر

نام واحد فناور

مدیر عامل

حوزه فعالیت

شماره تماس

ایمیل

 

 

 

 

 

 

 

 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |