دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
شنبه 30 شهریور 1398
مشاهده خبر
06

سرمایه گذاری خطر پذیر امروزه به عنوان مهمترین و موثرترین روش تامین مالی طرحها و شرکتهای نوآور در سطح جهان شناخته شده و توانسته است با دارا بودن کارایی بالا، بخش قابل توجهی از اقتصاد دانش بنیان روز دنیا را شکل دهد. هدف از برگزاری این دوره، آشنا کردن علاقمندان با مفاهیم پایه و نوع نگرش حاکم در صنعت سرمایه گذاری خطر پذیر است.

§        اهداف دوره/ کارگاه:

·        آشنایی با مفاهیم پایه در سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری خطر پذیر

·        درک تفاوت سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری خطرپذیر

·        درک ماهوی ساختار صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر

·        درک نظام تامین مالی علم و فناوری در ایران

شناخت خطاهای شناختی و پرهیز از آن در تصمیم سازی و تصمیم گیری سرمایه گذاری


این کارگاه روز پنجشنبه 11 مرداد از ساعت 9 در محل مرکز رشد پاترک علم و فناوری برگزار خواهد شد

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |