دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
شنبه 30 شهریور 1398
مشاهده خبر
06

·        روابط عمومی و عناصر سازنده آن

·        چه فعالیتهایی روابط عمومی نیست؟

·        مارکتینگ در برابر ارتباطات

·        انواع مدلهای رسانه ها

·        ابزارهای روابط عمومی

·        روابط عمومی متناسب با سطح کسب و کار

·        استراتژی های 7 گانه روابط عمومی

·        Action Plan

·        برنامه ریزی برای اجرای روابط عمومی

این کارگاه چهارشنبه 10مرداد از ساعت 14:30 در محل مرکز رشد پارک علم و فناوری برگزار خواهد شد.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |