دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
شنبه 30 شهریور 1398
مشاهده خبر
16

کارگاه آموزشی روندها و ابرروندهای کارآفرینی

از سری دوره های تقویم آموزشی کارگاه آشنایی با روندها و ابرروندهای کارآفرینی ویژه هسته های مستقر در دوره رشد مقدماتی در تاریخ 1398/3/18 برگزار خواهد شد. لذا با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، پیش از حضور با کارشناسان مرکز رشد(32250322-32250321) هماهنگی لازم را بعمل آورید. 

هدف از برگزاری این کارگاه:

با توجه به دوره استقرار رشد مقدماتی انتظار میرود پس از برگزاری این دوره هسته فناور اهمیت روندهای کلی در حیطه کاری و رسته فعالیت خود را درک کرده و تصمیم سازی درخصوص ادامه ایده محوری بر مبنای مطالعات روندها و ابرروندهای حوزه فعالیت هسته باشد.

مدرس :دکتر محمدرضا بحرینیان

سرفصلها:


عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |