دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
شنبه 30 شهریور 1398
مشاهده خبر
12

از سری دوره های تقویم آموزشی کارگاه استراتژی ورود به بازار ویژه واحدهای مستقر در سال اول دوره رشد در تاریخ یک شنبه شانزدهم تیرماه سال هزار و سیصد و نود و هشت برگزار خواهد شد. لذا با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، پیش از حضور با کارشناسان مرکز رشد(32250322-32250321) هماهنگی لازم را بعمل آورید. 

هدف از برگزاری این کارگاه:

پس از برگزاری این دوره انتظار میرود با روشهای ورود به بازار آشنا شده و بهترین روش را انتخاب کنند.

 

سرفصلها:

 

 

   آشنایی با برنامه ریزی استراتژی ورود به بازار

   استراتژی های مدیریتی 

  استراتژی های رقابتی

  روشهای فروش و بازاریابی استراتژیک

 

مدرس:

             دکتر مسعود رجایی

 

زمان برگزاری: یکشنبه 16 تیر 1398 ،    ساعت 8:30 لغایت 12:30


مکان برگزاری: سالن جلسات مرکز رشد واحدهای فناور پارک

 

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |