دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
شنبه 30 شهریور 1398
مشاهده خبر
06

از سری دوره های تقویم آموزشی کارگاه اصول حسابداری بهای تمام شده ویژه واحدهای مستقر در سال دوم و سوم دوره رشد در تاریخ های چهارشنبه دوم و نهم مردادماه سال هزار و سیصد و نود و هشت برگزار خواهد شد. لذا با توجه به محدودیت تعداد شرکت کنندگان، پیش از حضور با کارشناسان مرکز رشد(32250322-32250321) هماهنگی لازم را بعمل آورید. 

هدف از برگزاری این کارگاه:

پس از برگزاری این دوره انتظار میرود واحد فناور توانایی محاسبه بهای تمام شده محصول یا خدمت خود را با حداقل خطا و با در نظر گرفتن جمیع جهات داشته باشد.

 


 

مدرس:

             شادمان امینی

 

زمان برگزاری: چهارشنبه 2 و 9  مرداد 1398 ،    ساعت 8:30 لغایت 12:30


مکان برگزاری: سالن جلسات مرکز رشد واحدهای فناور پارک

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |