دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
شنبه 30 شهریور 1398
مشاهده خبر
14

تکنیک های قیمت گذاری

محور های آموزش:

* مراحل قبل از اجرای قیمت گذاری

* مراحل قیمت گذاری

* هنر قیمت گذاری

*نگاه استراتژیک به قیمت تمام شده

* لایه های قیمت گذاری

......

زمان برگذاری: شنبه 19 مرداد 98، ساعت 8:30 الی12:30

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |