دی ان ان evoq , دات نت نیوک ,dnn
    فارسی | العربیه | English
شنبه 30 شهریور 1398
مشاهده خبر
03

نظر به مصوبات شورای سیاست گذاری تدوین و ترویج استاندارد و لزوم نیاز سنجی موضوعات مورد نیاز برای تدوین استانداردهای ملی و تعیین اولویتهای تدوین استاندادر، به اطلاع واحدهای مستقر میرساند چنانچه در خصوص زمینه فعالیت خود درخواست تدوین استاندارد دارند مراتب را در اسرع وقت به پارک علم و فناوری اعلام نمایند.

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |