تمام مطالب دسته بندی: واحد فناور ماه

معرفی واحد فناور ماه: اطلس فرداد جهان بین

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۷ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: بازی سازان علم و ایده درنا ویرا

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ - ۷:۱۵ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: فناور زیست دژگرد کلونچی

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی میکند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام فعالیتهای […]

ادامه مطلب شنبه, ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۵۸ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: رعد فهد مهر زردکوه

به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی تیمهای مستقر، بصورت ماهیانه در قسمت  “واحد فناور ماه” به معرفی یکی از تیمهای مستقر در مرکز رشد پرداخته میشود. این بار نوبت به معرفی واحد فناور “رعد فهد مهر زردکوه” به نمایندگی آقای مصطفی صالحی خواه رسیده است. زمینه اصلی فعالیت و ایده محوری واحد فناور: […]

ادامه مطلب سه شنبه, ۱۵ تیر ۱۴۰۰ - ۳:۲۷ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: آذر باد نیرو پارسا

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ - ۸:۳۴ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: رایان تجارت دزپارت

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۲:۲۳ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: فن آوا تیام کالا زردکوه

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۳:۴۰ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: پیشروان زمرد سبز زردکوه

واحد فناور ماه: مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه […]

ادامه مطلب پنجشنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۵:۴۳ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: فناوران طبیعت و صنعت سینا

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیم های مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته/واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۱:۲۵ َبعد از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور هوش رایان ایرسا

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور, در قالب  “واحد فناور ماه”, به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته/ واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۵ دی ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۶ َقبل از ظهر