روز: آبان ۸, ۱۳۹۸

برنامه حضور هسته‌های فناور در جلسات راهبری – آبان ماه 1398

این جلسات بصورت حضوری به منظور تثبیت ایده محوری ،تکمیل برنامه کاری و توسعه بازار است که برای هسته‌های مستقر در دوره رشد مقدماتی اجباری بوده و با نظر مرکز رشد برای برخی واحدهای دوره رشد نیز الزامی خواهد بود. طول مدت بهره مندی از خدمات مربیگری برای دوره رشد مقدماتی 5 جلسه و برای […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۸ - ۲:۱۷ َبعد از ظهر