روز: آبان ۱۱, ۱۳۹۸

اعطای تسهیلات به توسعه دهندگان پلتفرم های برتر حوزه ICT

سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر دارد به توسعه دهندگان پلتفرم های برتر حوزه ICT و حمایت از عرضه کنندگان در قالب برنامه اشتغالزایی تسهیلات اعطای نماید. در این راستا فراخوانی به منظور شناسایی این پلتفرم ها در سامانه جامع اشتغالزایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به آدرس www.irankarfa.ir/landing منتشر شده است.

ادامه مطلب شنبه, ۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۲:۴۱ َبعد از ظهر