روز: آذر ۶, ۱۳۹۸

برنامه حضور هسته/واحدهای فناور در جلسه راهبری -آذر ماه 98

این جلسات بصورت حضوری به منظور تثبیت ایده محوری ،تکمیل برنامه کاری و توسعه بازار است که برای هسته‌های مستقر در دوره رشد مقدماتی اجباری بوده و با نظر مرکز رشد برای برخی واحدهای دوره رشد نیز به منظورآشنایی و شناسایی بازارو نحوه ورود به آن، توسه محصول، قیمت گذاری محصول نهایی، بخشبندی مشتریان، جذب […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۶ آذر ۱۳۹۸ - ۹:۴۱ َقبل از ظهر