روز: آذر ۳۰, ۱۳۹۸

حضور و عقد قرارداد فروش محصولات فناورانه هسته/واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان در بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری – تهران آذرماه 98

حضور هسته واحدهای فناور ماحاتک و تنوتاسان و عقد قرارداد فروش خط تولید کامل فرآوری گیاهان دارویی توسط واحد فناور پیشروان زمرد سبز زردکوه مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری در نمایشگاه بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری

ادامه مطلب شنبه, ۳۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱:۵۰ َبعد از ظهر