روز: دی ۳۰, ۱۳۹۸

دومین نشست متمرکز شبکه مشاوران -مرکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری 98/10/28

روز شنبه ۲۸ دی ماه دومین نشست شبکه مشاوران به صورت متمرکز برگزار گردید. در این نشست که با حضور مشاوران در زمینه قوانین ثبت شرکت، قوانین گمرک و صادرات، اصول حسابداری، اخذ مجوزها، مالیات بر درآمد و ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی و قوانین کار برگزار گردید به سوالات ۲۵ هسته واحد فناور در […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱ َقبل از ظهر