روز: خرداد ۱۲, ۱۳۹۹

مرکز رشد واحدهای فناور بروجن/ بروجن، بلوار آیت الله مدرس، بالاتر از میدان امام خمینی (ره)، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور بروجن 34226665-038

مرکز رشد واحدهای فناور بروجن/ بروجن، بلوار آیت الله مدرس، بالاتر از میدان امام خمینی (ره)، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور بروجن 34226665-038

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۵ َبعد از ظهر