روز: تیر ۱۰, ۱۳۹۹

تمدید قرارداد استقرار

باتوجه به تصویب بسته حمایتی بیماری کرونا قرارداد استقرار هسته/ واحدها به شرح جدول پیوست به مدت سه ماه بصورت خودکار تمدید شد، باتوجه به پایان دوره سه ماهه تمدید ،  هسته/ واحدهایی که مدت زمان قرارداد آنها به پایان رسیده است در اسرع وقت نسبت به ارائه درخواست تمدید استقرار خود اقدام نمایند. اطلاعیه […]

ادامه مطلب سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۲ َقبل از ظهر

برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای مستقر (تیر 99)

برای دریافت نوبت از هرکدام از مشاوران، حداکثر تا 22 تیر 99  در وقت اداری با شماره  32278028 یا شماره همراه 09138856989 و 09377481205 (خانم کریمی) تماس گرفته و مراتب را اعلام نمایید.

ادامه مطلب سه شنبه, ۱۰ تیر ۱۳۹۹ - ۷:۴۶ َقبل از ظهر