روز: تیر ۱۴, ۱۳۹۹

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور ایکاد پرهام صنعت زرین

مرکز رشد پارک علم و فناوری به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین واحدهای فناور مستقر قصد دارد در بازه های زمانی به معرفی یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور نماید. این بار واحد فناور ایکاد پرهام صنعت زرین نماینده واحد: ابراهیم رحیمی واحد فناور ” ایکاد پرهام صنعت […]

ادامه مطلب شنبه, ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۷:۴۱ َقبل از ظهر