روز: مرداد ۹, ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی “روانشناسی رهبری ” ۱۳۹۹/۰۵/۰۸

از سری دوره های تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹ مرکز رشد واحدهای فناور و در راستای توانمندسازی هسته های فناور، دوره آموزشی روانشناسی رهبری با محوریت قابلیت رهبری تیم، توان مدیریت افراد و ارتقای سطح همکاری تیمی, ویژه تیم های مستقر در دوره رشد مقدماتی برگزار شد. مباحث مطرح شده در این کارگاه آموزشی شامل: جایگاه […]

ادامه مطلب پنجشنبه, ۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۲ َقبل از ظهر