روز: مرداد ۱۵, ۱۳۹۹

برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای مستقر (مرداد ۹۹)

شبکه مشاوران پارک علم و فناوری برای مرداد ماه ۹۹ درحوزه های عمومی کسب و کار آماده ارائه مشاوره تلفنی و غیرحضوری به هسته واحدهای مستقر در پارک علم و فناوریست. این مشاوره ها در سرفصلهای زیر برگزار میشود: مباحث مالی و مالیاتی قوانین گمرکی و صادرات اخذ مجوزهای کسب و کار، فرآیندها و مراحل […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۷:۱۱ َقبل از ظهر