روز: مرداد ۱۹, ۱۳۹۹

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور کاردین صنعت نوتریکا

واحد فناور ماه کاردین صنعت نوتریکا نماینده واحد: محمد عالی ده چناری مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور تحت عنوان “واحد فناور ماه” در بازه های زمانی متناوب و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را بصورت اجمالی معرفی خواهد کرد. این اقدام برای […]

ادامه مطلب یکشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۲:۴۰ َبعد از ظهر