روز: مرداد ۲۵, ۱۳۹۹

“سومین رویداد ملی ایده بازار فرآورده های بهداشتی، آرایشی، شوینده و سلولزی” آبان ماه ۱۳۹۹ – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مرکز تبادل فناوری ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان کارگزار رسمی تبادل فناوری دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری مشترک این دفتر و دانشگاه علوم پزشکی ایران با هد ف شناسایی و حمایت از فناوریهای نو در حوزه صنایع مرتبط اقدام به برگزاری “سومین رویداد ملی ایده بازار فرآورده […]

ادامه مطلب شنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۲:۲۱ َبعد از ظهر