روز: شهریور ۱۰, ۱۳۹۹

برنامه حضور اعضای شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای مستقر (شهریور ۹۹)

شبکه مشاوران پارک علم و فناوری برای شهریور ماه ۹۹ درحوزه های عمومی کسب و کار آماده ارائه مشاوره تلفنی و غیرحضوری به هسته واحدهای مستقر در پارک علم و فناوریست. این مشاوره ها در سرفصل های زیر برگزار میشود: مباحث مالی و مالیاتی قوانین گمرکی و صادرات اخذ مجوزهای کسب و کار، فرآیندها و […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ - ۷:۳۶ َقبل از ظهر