روز: شهریور ۱۶, ۱۳۹۹

حمایت از تجاری سازی طرح های فناوری و نوآوری

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای حمایت های مادی و معنوی از طرح‌های تجاری سازی به‌منظور تقویت اقتصاد دانش بنیان اقدام به ارائه تسهیلات تجاری سازی طرح های فناوری و نوآوری کرده است. ویژگی­ های محصول/ خدمت قابل بررسی در کارگروه ارزیابی تسهیلات تجاری­ سازی، به شرح ذیل می باشد: محصول یا خدمت […]

ادامه مطلب یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۸:۰۶ َقبل از ظهر

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور آوای نخجیر رخ

واحد فناور ماه مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور تحت عنوان “واحد فناور ماه” در بازه های زمانی متناوب و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را بصورت اجمالی معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته واحدهای فناور، افزایش شناخت […]

ادامه مطلب یکشنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۷:۵۷ َقبل از ظهر