روز: شهریور ۲۲, ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی “مباحث شراکت در تیم های نوپا” ۲۲ شهریور ۹۹

طبق برنامه ریزی صورت گرفته در بحث توانمندسازی تیمهای نوپا و از سری دوره های تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹ ، دوره آموزشی “مباحث شراکت در تیم های نوپا” در مرکز رشد برگزار شد. با توجه به احصای نیاز تیمهای مستقر و دسته بندی صورت گرفته، مخاطبین و جامعه هدف این دوره، هفت تیم مستقر در سال […]

ادامه مطلب شنبه, ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱:۱۷ َبعد از ظهر