روز: مهر ۱۴, ۱۳۹۹

معرفی واحد فناور ماه: واحد فناور سانا زیست پرداز

واحد فناور ماه مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور هرماه, در قالب  “واحد فناور ماه”, به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی بین تیمهای مستقر، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی هسته/ واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیمها نسبت به توانایی یکدیگر […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۹ - ۳:۴۷ َبعد از ظهر