روز: فروردین ۱۶, ۱۴۰۰

معرفی واحد فناور ماه: فن آوا تیام کالا زردکوه

واحد فناور ماه مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی خواهد کرد. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه […]

ادامه مطلب دوشنبه, ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ - ۳:۴۰ َبعد از ظهر