روز: بهمن ۳, ۱۴۰۰

دور سوم و چهارم راهبری رشد مقدماتی در سال 1400

دور سوم و چهارم راهبری 1400 همزمان و در قالب شش جلسه مجازی و حضوری در بازه زمانی بهمن ماه الی اسفند ماه 1400 بصورت تکلیف محور برای 18 هسته واحد فناور در حال برگزاریست. هسته واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد بروجن و لردگان شامل هسته های فناور اتوماتیک ویرا، نخبگان، آرین صنعت نوین، […]

ادامه مطلب یکشنبه, ۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۲:۵۲ َبعد از ظهر