روز: بهمن ۱۳, ۱۴۰۰

اولین جلسه راهبری ویژه واحدهای مستقر در مرکز رشد لردگان در حال برگزاری است.

جلسات راهبری کسب و کار (بیزینس کوچینگ) به منظور رسیدن به یک مدل کسب و کار مقیاس پذیر و تثبیت شده برگزار می گردد. با توجه به دوره پذیرش تیم های مستقر، مباحث مطرح شده در جلسات متفاوت خواهد بود.جلسات راهبری کسب و کار که در این دوره ویژه واحدهای پذیرفته شده در مرکز رشد […]

ادامه مطلب چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۰ - ۴:۰۸ َبعد از ظهر