روز: بهمن ۱۵, ۱۴۰۰

معرفی واحد فناور ماه: پیشرو ایلدا توان

مرکز رشد واحدهای فناور، در قالب  “واحد فناور ماه” و به منظور کمک به تبلیغ و شبکه سازی، یکی از واحدهای رشد یا رشد مقدماتی را معرفی می کند. این اقدام برای شناخت هرچه بیشتر توانمندی واحدهای فناور، افزایش شناخت و آگاهی تیم ها نسبت به توانایی یکدیگر و فراهم نمودن زمینه همکاری و انجام فعالیت […]

ادامه مطلب جمعه, ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۵۶ َقبل از ظهر