روز: بهمن ۳۰, ۱۴۰۰

برنامه شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای مستقر(اسفندماه ۱۴۰۰)

شبکه مشاوران پارک علم و فناوری برای اسفندماه 1400 درحوزه های عمومی کسب و کار به شرح ذیل آماده ارائه مشاوره تلفنی و غیرحضوری به هسته واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری است. مباحث مالی و مالیاتی قوانین گمرکی، صادرات و واردات اخذ مجوزهای کسب و کار، فرآیندها و مراحل قوانین کار نحوه عقد […]

ادامه مطلب شنبه, ۳۰ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۱ َقبل از ظهر