روز: اسفند ۹, ۱۳۹۹

برنامه شبکه مشاوران پارک جهت ارائه مشاوره به واحدهای مستقر (اسفند ماه ۹۹)

شبکه مشاوران پارک علم و فناوری برای اسفند ماه ۹۹ درحوزه های عمومی کسب و کار آماده ارائه مشاوره تلفنی و غیرحضوری به هسته واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری است. این مشاوره ها در سرفصل های زیر برگزار میشود: مباحث مالی و مالیاتی قوانین گمرکی، صادرات و واردات اخذ مجوزهای کسب و کار، […]

ادامه مطلب شنبه, ۹ اسفند ۱۳۹۹ - ۸:۳۴ َقبل از ظهر