کارگاه معماری سازمانی تیم های نوپا در دو بخش آموزشی و مشاوره ای برگزار شد.

  • تاریخ انتشار : دوشنبه, ۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۹:۲۵
  • دسته بندی : اخبار، عمومی
  • بازدید : 256 بازدید
  • نظرات : بدون دیدگاه

مطابق تقویم آموزشی مصوب سال 99 مرکز رشد، دوره آموزشی معماری سازمانی تیمهای نوپا در دو بخش برگزار شد.
در بخش اول این دوره که به طرح مباحث عمومی، اساسی و تئوری معماری سازمانی اختصاص داشت مطالب در قالب دوره آموزشی به فراگیران ارائه شد. در این جلسه پس از آموزش مبانی معماری سازمانی تیم های نوپا و آشنایی با تیم ها و دریافت بازخورد, برگزاری ادامه نشستها بصورت مشاوره مورد به مورد در دستور کار قرار گرفت.
بخش دوم این کارگاه به صورت جلسات یک ساعته مختص هر تیم تشکیل شد که مشکلات و چالش های خود در زمینه شرح وظایف اعضای تیم، شرکا، کارکنان و چیدمان سازمانی را مطرح کرده و از مشاوره های لازم وانتقال تجربیات بهره مند شدند.

این کارگاه در روزهای یکشنبه سوم اسفند و بیست و ششم بهمن ویژه شش هسته/واحد منتخب که متقاضی استفاده از این دوره بودند برگزار شد.