فایل ضبط شده وبینار انتقال تجربه در حوزه فناوری نرم افزار و اپلیکیشن در دسترس قرار گرفت.


وبینار انتقال تجربه در فناوری نرم افزار و اپلیکیشن از سری وبینارهای مصوب سال 1400 مرکز رشد واحدهای فناور توسط مدیرعامل شرکت دانش بنیان موج همراه جناب آقای”مهندس طهرانچی” در روز سه شنبه 28 دی ماه از ساعت 13 الی 15 برگزار شد.
افرادی که موفق به حضور در این وبینار نشدند از طریق پیوند زیر می توانند به فایل ضبط شده دوره دسترسی پیدا کنند.
https://drive.google.com/drive/folders/1dE7_CzbZzYzWNfppWIrHqf3-LGbrnp1V