نمایشگاه

ردیفعنوان نمایشگاهتاریخ برگزاریمحل برگزاری
1 لیست نمایشگاه های 6ماهه دوم سال98 سال 98تهران/اصفهان/شیراز
2 هفتمین دوره نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران 26 لغایت 29 آذر ماه سال 98نمایشگاه بین‌المللی تهران