ماه: تیر ۱۳۹۹

لیست نمایشگاه های تیر و مرداد 99

به منظور ایجاد فرصت های هدفمند و پرسود فروش، فراگیری فعالیت های موثر و فعالیت های غیر موثر، رشد و توسعه برند، لیست نمایشگاه های داخلی مرتبط با حوزه فعالیت هسته/واحدهای مستقر جهت اطلاع و بهره برداری ارائه شده است. لیست نمایشگاه های تیرو مرداد 99 به منظور کسب اطلاعات بیشتر از چگونگی و نحوه […]

ادامه مطلب یکشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۲۵ َقبل از ظهر