زمینه فعالیت: تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز ، پالایش و پتروشیمی (بالادست پتروشیمی، ساخت انواع تجهیزلت مورد نیاز صنعت پتروشیمی)