زمینه فعالیت: سخت افزارهای رایانه ای، برق قدرت، الکترونیک و مخابرات (تجهیزات ارتبتطی و مخابراتی- تجهیزات مخابراتی پیشرفته- دستگاه های فرستنده، دوربین های تلویزیونی، دوربین های دیجیتال و دوربین های ضبط ویدئویی