زمینه فعالیت: سخت افزارهای رایانه ای برق قدرت الکترونیک کنترل مخابرات/ ماشین های الکتریکی