زمینه فعالیت: محصولات پیشرفته سایر حوزه ها (کشاورزی- فناوری اصلاح و تهیه بذر و نهال)