آشیانه بام میانکوه

معرفی شرکت

واحد فناور آشیانه بام میانکوه به نمایندگی آقای رضا محمدی پلکی

خدمات و محصولات

ساخت دستگاه ماسه شویی بدون آب
دستگاه خشک شویی شن و ماسه دستگاهی است که بدون نیاز به آب ماسه ها را شسته و آماده مصرف می کند.
مزایای دستگاه عبارتند از:
1. بدون آب کار می کند.
2. در همه معادن قابل استفاده میباشد.
3. با محیط زیست کاملا سازگاری دارد.
4. ماسه های شکسته انفجاری را به ماسه های کاملا طبیعی تبدیل می کند.
5. مواد زائد و خروجی دستگاه قابل بسته بندی و مورد استفاده قرار می گیرد.
6. مصرف بسایر کم انرژی