ایکاد پرهام صنعت زاگرس

معرفی شرکت

واحد فناور ایکاد پرهام صنعت زاگرس به نمایندگی ابراهیم رحیمی

خدمات و محصولات

دستگاه تولید فیلامنت پرینتر سه بعدی از ضایعات پلیمری
تولید فیلامنت پرینتر سه بعدی از گرانول
تولید فیلامنت پرینتر سه بعدی از ضایعات پلیمری
ارائه خدمات با پرینتر سه بعدی