رایان تجارت دزپارت

معرفی شرکت

واحد فناور رایان تجارت دزپارت مستقر در دوره رشد به نمایندگی آقای رضا باقری کاجی فارغ التحصیل رشته مهندسی صنایع

خدمات و محصولات

سامانه فعالین آبزی پروری