زیست رویش صهبا

معرفی شرکت

واحد فناور زیست رویش صهبا مستقر در دوره رشد پارک علم و فناوری

خدمات و محصولات

ریز ازدیادی فلفل دلمه ای هیبرید وارداتی