سبز اندیشان فردا

معرفی شرکت

هسته فناور سبز اندیشان فردا مستقر در دوره رشد مقدماتی مرکز رشد پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای صادق شاهقلیان

خدمات و محصولات

خودکار سازی تحلیل بازار بورس با هوش مصنوعی

خودکار شدن تحلیل بازار بورس بدون نیاز به تحلیل سنتی و ارائه بهترین بازار