سپهر تراشه پارس

معرفی شرکت

واحد فناور سپهرتراشه پارس به نمایندگی آقای محمد پورخلیلی

خدمات و محصولات

پکِج آموزشی رباتهای پرنده
طراحی mini quad
رباتهای پرنده
پکیج آموزشی اسباب بازی پرنده
طراحی و ساخت مدارات الکترونیکی