سپیدار انرژی تامین زاگرس

معرفی شرکت

هسته فناور سپیدار انرژی تامین زاگرس مستقر در دوره رشد مقدماتی پارک علم و فناوری به نمایندگی آقای احمد رضا حیدری

خدمات و محصولات

ساخت ثبات ولتاژ خانگی
این محصول دارای سخت افزار و نرم افزار بوده و به ثبت دامنه ولتاژ و هارمونیک های خانه ها می پردازد. با این محصول میتوان علت سوختن تجهیزات خانگی را متوجه شد.